Kompleksowa obsługa zleceniodawców

w zakresie udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych zarówno w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), jak i indywidualne zapytania komercyjnych klientów, w tym w szczególności:

  • Pozyskiwanie dokumentacji przetargowej.
  • Analiza dokumentacji, w tym rekomendacje dotyczące skorzystania z dostępnych środków ochrony prawnej, przewidzianych w ustawie Pzp.
  • Analiza i weryfikacja możliwości udziału zleceniodawcy w danym postępowaniu.
  • Przygotowanie wniosków o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Pomoc przy pozyskaniu i przygotowaniu wymaganych dokumentów.
  • Przygotowanie wniosku/oferty zgodnie z wymaganiami zamawiających, przy pełnej współpracy ze zleceniodawcą.
  • Obsługa prawna powyższych działań realizowana przy współpracy kancelarii prawnych.
  • Analiza możliwości biznesowych po złożeniu wniosku/oferty.
  • Redagowanie pism, prowadzenie dokumentacji postępowania, weryfikacja terminów przewidzianych na poszczególne działania w toku postępowania.
  • Obsługa procesu odwoławczego wraz z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą realizowana przy współpracy kancelarii prawnych.

Analiza Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP)

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) oraz stron www zamawiających pod kątem sprofilowanych poszukiwań ogłoszeń o zamówieniach na potrzeby zleceniodawców.

Współpraca z partnerami biznesowymi

współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami biznesowymi w zakresie wspólnie składanych ofert (konsorcja).

Obsługa postępowań przetargowych

ogłaszanych i prowadzonych przez instytucje europejskie m.in. Komisję Europejską, Parlament Europejski.

Prowadzenie postępowań

w oparciu o ustawę Pzp z ramienia zamawiającego.

Szkolenia z zagadnień związanych z ustawą Pzp

w zakresie uzgodnionym ze zleceniodawcą.

Weryfikacja zasadności

skorzystania z przepisów ustawy Pzp w kontekście wydatkowania środków pozyskanych z funduszy strukturalnych.

Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę Pzp

w ramach umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, jeśli przepisy nakładają na beneficjenta taki obowiązek.

Referencje

Klienci firmy Prosensi to podmioty stawiające na sukces w sprzedaży, pomyślnie funkcjonujące na rynku, z doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w branży, wszystkie profesjonalnie zarządzane, z wysokim potencjałem rozwoju. Są wśród nich podmioty:

państwowe podmioty

państwowe

samorząd

samorządowe

prywatne podmioty

prywatne

Dziedziny gospodarki, które reprezentują przechodzą od zaawansowanych technologii informatycznych, instalacji budynkowych, specjalistycznej automatyki, po organizację imprez sportowych czy dedykowane szkolenia. Dla zainteresowanych współpracą firma Prosensi służy kilkudziesięcioma stosownymi referencjami i szczegółowymi informacjami.

Kontakt

PROSENSI Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu,
60-758, ul. Grottgera 16/1


Monika Adamska
+48 501 034 005
madamska@prosensi.pl


Wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000366479

Kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł
NIP: 7773185376
Regon: 301560105

Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę 500 000 zł